Huisgemaakte spaghetti
7,10

Huisgemaakte spaghetti met kaas
7,70

Potje goulash - groot
4,70

Potje goulash - klein
3,40

Potje goulashsaus - groot
3,70

Potje goulashsaus - klein
2,40

Potje jagersaus
2,20

Potje stoofvlees - groot
4,10

Potje stoofvlees - klein
2,80

Potje stoofvleessaus - groot
3,20

Potje stoofvleessaus - klein
1,90

Potje warme curry
2,20