Huisgemaakte spaghetti
7,20

Huisgemaakte spaghetti met kaas
7,80

Potje goulash - groot
4,80

Potje goulash - klein
3,50

Potje goulashsaus - groot
3,80

Potje goulashsaus - klein
2,50

Potje jagersaus
2,30

Potje stoofvlees - groot
4,20

Potje stoofvlees - klein
2,90

Potje stoofvleessaus - groot
3,30

Potje stoofvleessaus - klein
2,00

Potje warme curry
2,30